Årsmöte 2023

Årsmötet äger rum onsdagen den 5 april på Galleri Majnabbe, Taubegatan 9, hpl Chapmans Torg. Mötesförhandlingarna börjar kl 18 30. Efter mötesförhandlingarna håller Per Dahlström ett föredrag om makarna Larsson med tonvikt på Karin Larsson som en försmak till vårens resa till Sundborn. Kvällen avslutas med förtäring, vin eller alkoholfri dryck. Alla är välkomna.

Den som önskar förtäring anmäler sig senast den 29 mars. Kostnad för förtäringen 175 kr sätts in på pg 48608-4 senast den 29 mars.

Samtliga möteshandlingar kommer att finnas tillgängliga på hemsidan.