Medlem

Detta får du som medlem i vår förening.

Medlemsavgiften används för inköp av konstverk som lottas ut vid ett allmänt möte i december varje år.

Vi anordnar också en eller två konstresor om året samt ytterligare några träffar, t ex möten med konstnärer och andra representanter för konstlivet, studiebesök med mera.

Vårt program kommer ut två gånger om året, vår och höst.

Tjänstemännens konstförening är till för alla anställda och tidigare anställda i Göteborgs stad. Medlemskap kan också erhållas av anställda i annan offentlig tjänst, som arbetar i eller är bosatta inom Göteborgs kommun. Även du som är pensionär är välkommen som medlem i föreningen.

Medlemsavgiften är 300 kr/år. Betalas in på PlusGiro 48608-4.

Medlem som inträder i föreningen under löpande verksamhetsår skall betala full årsavgift. Inbetald medlemsavgift återbetalas inte.