Om föreningen

Tjänstemännens konstförening vänder sig till alla nuvarande och tidigare anställda inom Göteborgs Stad. Föreningen har funnits sedan 1940.

Medlemsavgiften används till inköp av konstverk som lottas ut vid ett allmänt möte i december varje år.

Föreningen anordnar också en eller två konstutflykter om året och dessutom ett antal programpunkter som till exempel besök på gallerier och muséer.

Föreningens program skickas ut två gånger per år, vår och höst.

Medlemsavgiften är 300 kr per år och betalas in till Plusgiro 486 08-4. Notera på inbetalningen: namn, e-postadress (privat), telefonnummer och bostadsadress.